Dziękujemy

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w głosowanie na Nasze projekty w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Pragniemy w szczególności podziękować:

 • rodzicom, rodzinom i znajomym, którzy oddali głosy
 • uczniom, którzy zaangażowali się w promocję
 • autorom, którzy przygotowali projekty
 • nauczycielom, pracownikom szkoły i pozostałym uczniom, za włączenie się w akcję.

Dzięki Wam zostaną zrealizowane projekty:

 1. Podwórkowe zabawy - nowy plac zabaw dla dzieci w budynku przy ul. Łódzkiej 117.
 2. Modernizacja miasteczka ruchu drogowego - miasteczko usytuowane na terenie naszej szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7, które będzie służyło wszystkim szkołom w mieście.

Dziękujemy.

Dyrekcja szkoły

Zapraszamy!

Zapraszamy rodziców na konsultacje z nauczycielami, które odbędą się:

 1. w dniu 16 października 2018r. /wtorek/ w godz. 17.30-19.00 w budynku szkoły przy
  ul. Łódzkiej 5/7,
 2. w dniu 17 października 2018r. /środa/ w godz. 17.30-19.00 w budynku szkoły przy
  ul. Łódzkiej 117.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1.

Informujemy, iż zebrania z rodzicami odbędą się w następujących terminach:

 1. w dniu 11 września 2018r. /wtorek/ o godz. 17.00 - dla klas I, II, IV-VIII - w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7,
 2. w dniu 11 września 2018r. /wtorek/ o godz. 18.00 - dla klas III gimnazjum - w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7,
 3. w dniu 12 września 2018r. /środa/ o godz. 17 - dla klas 0, I-III - w budynku przy ul. Łódzkiej 117.

Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja szkoły.

Zapraszamy!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 3 września 2018r. /poniedziałek/

w następujących godzinach:

 1. godz. 8.30 – klasy „0” i I-III - w budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 117
 1. godz. 10.00 – klasy I, II, IV –VIII szkoły podstawowej - w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7
 1. godz. 11.00 – klasy gimnazjalne – w budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7.

Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się w dniu 22.06.2018r. /piątek/  w następujących godzinach:
 1. klasy I-III SP – godz. 8.30 – w budynku przy ul. Łódzkiej 117
 2. klasy IV- VII SP – godz. 10.00 – w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7
 3. klasy II gimnazjum – godz. 8.30 – w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7
 4. klasy III gimnazjum – godz. 11.00 – w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7.

Dyrekcja szkoły.

 

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu czerwcu 2018r. opłata za obiady wynosi 49,00 zł (14 x 3,50). Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym w miesiącu czerwcu 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     9 zł
2 godz. pobytu                     23 zł
3 godz. pobytu                     37 zł
4 godz. pobytu                     51 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ  NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT!

Zapraszamy

Informujemy, że zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych odbędzie się dnia 13 czerwca 2018r. /środa/:

 1. o godz. 18.00 - w budynku przy ul. Łódzkiej 117 /dla uczniów przyjętych do budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 117/
 2. o godz. 18.00 - w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7 /dla uczniów przyjętych do budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 5/7/.

 Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się dnia 13 czerwca 2018r. /środa/ o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Łódzkiej 117.

Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor szkoły

Serdecznie zapraszamy...

Zapraszamy rodziców na:

 1. konsultacje z nauczycielami w dniu 15.05.2018r. (wtorek)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 5/7 w godzinach 17.00 - 19.00 dla rodziców uczniów klas I c, IV a, IVb, V,  VI, VII i klas II i III gimnazjum,

oraz na zebrania w dniu 23.05.2018r. (środa)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 117:

 1. godz. 17.00 - klasa I a, III a,
 2. godz. 18.00 - klasa I b, II, III b
 3. godz. 17.00 -19.00 - klasa O - konsultacje.
...wynosi 66,50zł

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu maju 2018 r. opłata za obiady wynosi 66,50zł (19 x 3,50). Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym w miesiącu maju 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     15 zł
2 godz. pobytu                     34 zł
3 godz. pobytu                     53 zł
4 godz. pobytu                     72 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ.  NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT.

Zapraszamy!

Zapraszamy rodziców na zebrania:

w dniu 24.04.2018r. (wtorek)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 5/7:

 1. klasy I c, IV a, IVb, V,  VI, VII i klasy II gimnazjum - o godz. 17.00 (początek w sali gimnastycznej, później w salach z wychowawcami)
 2. klasy III gimnazjum - o godz. 18.00 w salach z wychowawcami.

w dniu 25.04.2018r. (środa)  w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 117:

 1. klasa O - o godz. 17.00 zebranie z wychowawcą
 2. klasa I a, I b, II, III a, III b - konsultacje w godz. 17.00 - 19.00

Zapraszamy serdecznie.

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców