W dniach 25,26 i 27 maja 2021 roku uczniowie klas VIII przystępują do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w okresie pandemii COVID-19.
Uczniowie muszą posiadać maseczki ochronne (po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej mogą zdjąć maseczkę) i dezynfekować ręce.

Prosimy o zapoznanie się procedurami organizacji i przebiegu egzaminu, zgodnymi z wytycznymi CKE, MEiN oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.- link poniżej.

Wszystkim Naszym ósmoklasistom życzymy powodzenie na egzaminie!!!

Informator o egzaminie

 gis