GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-14.00

8.00-15.00

8.00-14.00